Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Zarządzanie » Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Zarządzanie » Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

31-150 Kraków, Małopolskie
ul. Św. Filipa 17, Zobacz na mapie
Tel: (12) 431-18-90
Fax: (12) 431-18-82
WWW: http://www.wsei.edu.pl
Email: rekrutacja@wsei.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wykorzystania systemu rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem, a szczególności : prowadzenia ksiąg rachunkowych; sporządzania sprawozdań finansowych; opracowywania informacji księgowych, niezbędnych do zarządzania pasywami i aktywami oraz rozliczeń podatkowych; przygotowywania analiz finansowych i biznes planów; posługiwania się rachunkiem kosztów i narzędziami rachunkowości zarządczej w ocenie ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie. Absolwenci mogą podejmować pracę m.in. w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, komórkach rachunkowości zarządczej, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych i konsultingowych. Szczególnie w małych firmach mogą, po pewnym okresie stażu, odpowiadać za całokształt problematyki finansowo - księgowej.

Ważniejsze przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość podatkowa

 • Finanse przedsiębiorstw i zarządzanie kapitałami

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

 • Rachunkowość menedżerska i rachunek kosztów

 • Zaawansowane metody rachunkowości zarządczej

 • Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Rewizja gospodarcza

 • Prawo gospodarcze

 • Bankowa obsługa przedsiębiorstw

 • Finanse i rozliczenia międzynarodowe

 • Przedsiębiorczość biznes plan – firma symulacyjna