Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Zarządzanie » Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Zarządzanie » Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości

31-150 Kraków, Małopolskie
ul. Św. Filipa 17, Zobacz na mapie
Tel: (12) 431-18-90
Fax: (12) 431-18-82
WWW: http://www.wsei.edu.pl
Email: rekrutacja@wsei.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - inwestycje i nieruchomości - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania informacji i dokumentacji do zarządzania projektami inwestycyjnymi; zarządzania nieruchomościami; opracowywania analiz rynku nieruchomości i strategii marketingowych; prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz negocjacji i obsługi klienta. Absolwenci mogą podejmować pracę w biurach projektów, firmach inwestycyjnych, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach deweloperskich, biurach nieruchomości, zakładach ubezpieczeń, bankach, organach administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie tej specjalności umożliwia, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, uzyskanie licencji w dwóch zawodach wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Ważniejsze przedmioty specjalnościowe:

 • Prawne aspekty nieruchomości

 • Finanse

 • Podstawy budownictwa i geodezji inżynieryjnej

 • Gospodarka przestrzenna

 • Metody wyceny nieruchomości

 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym

 • Zarządzanie nieruchomościami

 • Rynek i obrót nieruchomościami

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Gospodarka mieszkaniowa

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa budowlanego

 • Przedsiębiorczość i biznes plan – firma symulacyjna