Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Informatyka » Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Informatyka » Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa

31-150 Kraków, Małopolskie
ul. Św. Filipa 17, Zobacz na mapie
Tel: (12) 431-18-90
Fax: (12) 431-18-82
WWW: http://www.wsei.edu.pl
Email: rekrutacja@wsei.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa - Licencjackie stacjonarne Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka i ekonometria - informatyka i inżynieria finansowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania komputerowych modeli prognostyczno-symulacyjnych oraz modeli optymalizacyjnych do podejmowania decyzji finansowych. Równocześnie przygotowywani są do sporządzania analiz i ekspertyz w sferze inżynierii finansowej, jak np. analizy finansowej; analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej giełdy papierów wartościowych; wyceny instrumentów finansowych (kapitałowych) podstawowych i pochodnych; oceny ryzyka finansowego, ubezpieczeniowego i kredytowego. Absolwenci mogą więc podejmować pracę m. in. w bankach, biurach maklerskich i brokerskich, funduszach inwestycyjnych, giełdach papierów wartościowych, zakładach ubezpieczeń, a także w firmach consultingowych.

 

 

Ważniejsze przedmioty specjalnościowe:

 

 • Metody i języki programowania

 • Bazy danych

 • Projektowanie systemów informatycznych

 • Modelowanie i prognozowanie gospodarcze

 • Analiza i ocena kondycji finansowej firmy

 • Ekonometria finansowa

 • Instrumenty i instytucje rynku finansowego

 • Metody wyceny instrumentów finansowych ( podstawowych i pochodnych)

 • Strategie inwestycyjne na rynku finansowym

 • Metody wyceny ryzyka finansowego

 • Analiza techniczna i fundamentalna

 • Statystyczne metody budowy portfela papierów wartościowych

 • Symulacje komputerowe